Rodinné domy Slapská dvojčata

Slapská dvojčata jsou podobná a odlišná zároveň. Každý z domů je výjimečný a dohromady tvoří jedinečný celek.

Jejich návrh provázela zajímavá shoda náhod. Nejprve nás oslovili majitelé Pravé chaty, pro které jsme již dříve navrhovali interiér jiné nemovitosti. Malou chatku v nepříliš dobrém stavu na Slapech chtěli zbourat a místo ní postavit větší, která bude lépe splňovat jejich požadavky. Mezitím se ale spřátelili s majiteli vedlejšího pozemku, kteří byli v podobné situaci. Rázem z toho pro nás byla příležitost řešit oba pozemky.

Studie Pravé chaty byla v době této dohody již hotová a my jsme pracovali na projektové dokumentaci. Koncepční i hmotová provázanost obou chat se ale vysloveně nabízela, tak vzniklo druhé „dvojče“ a také pracovní označení Slapská dvojčata, které domům už zůstalo.

Řekněte nám, co potřebujete

V úvodu spoupráce jsme si s klienty ujasnili, že na místě chatek určených ke zbourání vyrostou rekreační domy k celoročnímu užívání jen o něco málo větší než jejich předchůdci. Tři generace sportovců, kteří budou jeden z domů navštěvovat, využijí množství úložných prostor pro objemné sportovní vybavení. Druhý z domů bude navštěvovat rodina se dvěma dětmi.

Navrhujeme optimální řešení

Zadáním pro Pravé dvojče byla universální dispozice pro několik generací jedné rodiny, které se na chatě mohou setkávat a střídat. Z toho důvodu byl hlavní obytný prostor umístěn do spodního podlaží, kdy přímo navazuje na velkorysou obytnou terasu a je zde prostor pro setkávání většího počtu lidí. Na ní navazuje také zázemí chaty, ukryté pod parkovacím stáním, ve kterém je sklad na zahradní nábytek, nářadí i golfový vozík.

Levé dvojče bylo navrhováno pro jednu rodinu se dvěma dětmi a zde byla preferována uzavřenější koncepce. Hlavní obytný prostor je naopak umístěn ve 2. nadzemním podlaží a navazuje na hlavní vstup. Terasa, která je také ve druhém podlaží, má uzavřenější charakter a díky své poloze nabízí krásný výhled i pocit vzdušnosti.

AUTOŘI:

Ing. arch. BcA. Kristýna Šimoník
Ing. arch. Zdeněk Šimoník, Ph.D.

FOTO:

MgA. Jiří Ernest

DODAVATEL:

Jan a Jiří Procházka

BILANCE:

Užitná plocha:
Pravé dvojče: 4+kk, 114 m2 + 48 m2 terasa
Levé dvojče: 3+kk, 82 m2 + 20 m2 terasa

PODLAŽNOST:

2 podlaží

Projektová dokumentace

Po úvodních fázích – přípravě a návrhu stavby – následovala příprava dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V tomto případě se u obou objektů jednalo o dokumentaci pro vydání společného povolení. Pro klienty jsme zajišťovali i jednání s úřady a příslušnými dotčenými orgány státní správy (DOSS).

Součinnost při realizaci

Součástí naší práce byl autorský dozor a spolupráce při výběru dodavatele. Pro Slapská dvojčata byl vybrán jeden generální dodavatel a realizace obou objektů probíhala současně. Z naší strany se jednalo příslušnou koordinaci během kontrolních dnů i konzultace ohledně interiérů a terénních úprav zahrad, po dokončení staveb samotných.

Dialog posune projekt vždy o úroveň výš.

Náklady na rekonstrukci

Vzhledem k velikosti domů se celkové náklady na realizaci pohybovaly v řádech několika miliónů za jeden dům. Vždy záleží na vašich požadavcích i na standardu interiéru, kam se výsledná částka vyšplhá. Pro realizaci domů byl zvolen jeden generální dodavatel, se kterým jsme se pravidelně scházeli na kontrolních dnech. Interiéry domů byly řešeny obdobným způsobem se soukromými dodavateli investorů.

Konečný rozpočet ovlivňuje celá řada faktorů. Od představ a požadavků klientů, přes technické a technologické možnosti, až po výběr povrchů, materiálů. V rámci Studií u obou chat jsme se při finální realizaci a po dohodě s klienty, mírně odchýlili. U Pravého, prvního dvojčete, jsme v jedné variantě pracovali s kulatými okny na severní fasádě. Vzhledem k finální kalkulaci jsme nakonec zvolili klasický, obdélníkový formát a kulatá okna jsme zachovali v nižším počtu na bočních fasádách.

V prvních debatách jsme také u prvního dvojčete uvažovali o železobetonovém monolitu jako hlavním konstrukčním systému, vzhledem ke stísněným přístupovým podmínkám a velmi úzké přístupové komunikaci, jsme pro vertikální i horizontální konstrukce nakonec zvolili systém Porotherm v kombinaci s lehkou stěnovou konstrukcí na severní stěně.

U druhého dvojčete byly na fasádu plánované šedé Cembritové šablony. Stejně jako v prvním případě jsme při redukci nákladů museli od prvotního záměru ustoupit a zvolili jsme ekonomičtější řešení v podobě šedé omítky, kdy ale výsledný ráz objektu zůstal zachován.

Orientační ceny novostavby podobného charakteru (1 dům):

Studie: 150 000 Kč
Projektová dokumentace
a dokumentace pro stavební povolení:
300 000 Kč
Investiční náklady 6 mil Kč

Ceny bez DPH

 

reference

„Ateliér Šimoník architekti jsme oslovili na doporučení a sami jsme byli více než spokojeni. Architekti vyhověli našim požadavkům a příjemně nás překvapovali kreativitou při řešení různých zádrhelů. Na připomínky a náměty reagovali obratem. Se všemi z ateliéru se nám skvěle spolupracovalo, rádi ho teď už i sami doporučujeme dál.“

Věra X.
Modrý byt

Prozkoumejte i další vzorové projekty

vzorový projekt

Interiéry

vzorový projekt

Modrý byt