Lokalita Benešov

Rodinný dům
Spojené územní řízení a stavební povolení

2022

Středočeský kraj – Benešov

Areál s plánovanými rodinnými domy se nachází v blízkosti města Benešov, u komunikace, která vede směrem na Bedrč. Na jižní straně pozemky areálu navazují na Benešovský potok. Stavební pozemky, na kterých jsou plánované rodinné domy Benn, jsou v místě záměru mírně svažité jihovýchodním směrem, jejich výměra je celkem 7 930 m2.

Pozemky jsou v současné době nezastavěny, slouží k zemědělské produkci jako orná půda, jsou vedeny v ZPF a bude provedeno vynětí. Areál i jeho okolí je dle platného územního plánu určeno k budoucí urbanizaci, a to v okolí přilehlé veřejné komunikace 2. třídy. Plánované řadové rodinné domy jsou zasazovány do nově vznikající monofunkční, hmotově i stylově ucelené lokality novostaveb rodinných domů. Navrhované objekty svou funkcí, objemem i hmotovým uspořádáním odpovídají celkovému charakteru lokality. Navrhované domy svým jednoduchým ztvárněním s ortogonálním půdorysem, sedlovou a plochou střechou, do okolního prostředí velmi dobře zapadají.

AUTORKA:

Ing. arch. BcA. Kristýna Šimoník

VIZUALIZACE:

Eduard Moseinikov

další projekty
Zobrazit další projekty