Mateřská škola Na Hutích

Studie
Veřejná vybavenost – mateřská škola

03 / 2021

Praha 14

Nádherné zadání, krásný proces a výsledek, ze kterého máme radost. Představujeme vám naší studii mateřské školy pro Prahu 14.

Naším zadáním bylo vytvoření koncepčního architektonického návrhu areálu mateřské školy v lokalitě Kyje-Hutě. Pozemek pro daný záměr byl definován územní studií pro celou lokalitu, která zároveň stanovuje maximální zastavěnost a podlažnost. Výsledný návrh respektuje stávající průběh inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.

Škola je rozdělena na dva dvoupodlažní funkční celky, jejichž poloha byla definována právě vedením inženýrských sítí. Prvním objektem je sama mateřská škola se čtyřmi třídami (28 dětí/třída), učebnami, samostatným gastro provozem a příslušným zázemím. V druhém objektu je umístěna tělocvična se zázemím a prostorem pro kavárnu, který uvítají hlavně rodiče při čekání na své ratolesti. Přidanou hodnotou objektu tělocvičny je střešní terasa, která umožňuje relaxaci a výhled na celý areál školy a jeho okolí. Oba objekty mohou fungovat zcela nezávisle, což nabízí širokou škálu využití – konání dětských oslav, setkávání, sportovní kurzy…

AUTOŘI:

Ing. arch. BcA. Kristýna Šimoník
Bc. Martina Peštová
Ing. arch. Ondřej Hronek

BILANCE:

výměra parcely 2 363 m2
maximální zastavěnost dle ÚS 35%
zastavěnost 34%
zastavěné plochy 648 m2 + 165 m2
zpevněné plochy 947 m2
plochy zeleně 603 m2
podlažnost max. 2NP
výšková hladina max. 8,5 m
HPP 1 496 m2
kapacita školky 4 x 28 dětí
cca 16 zaměstnanců

další projekty
Zobrazit další projekty