Revitalizace pivovaru v Hostouni

Studie
Multifunkční areál

02 / 2022

Středočeský kraj – Hostouň

Areál bývalého pivovaru se nachází v obci Hostouň, nedaleko Prahy. Tvoří její významnou dominantu, které si při její návštěvě nelze nevšimnout. Nyní se ale nachází ve velmi zchátralém stavu, kdy z většiny původních budov zbyla pouze torza v havarijním stavu.

V našem projektu pracujeme pouze s částí areálu, která patří investorovi. Snažíme se revitalizovat a replikovat maximum původních budov, pokud to ovšem jejich technický stav dovoluje. K funkci pivovaru se nově přidá funkce služeb a soukromého bydlení. Jednotlivé provozy jsou rozčleněny do více objektů, některé jsou umístěny v adaptovaných původních prostorách, zbylé do nově vystavěných budov. Hlavní budova pivovaru bude replikovaná s upravenými rozměry. Její charakter bude držen dle původního stavu s novými prvky, které se propisují celým areálem. 

Funkčně je areál rozdělen na dvě části – část rezidencí, která se skládá se tří samostatných rodinných domů se třemi bytovými jednotkami. Druhá je část hotelu s pivovarem, která je částečně replikovaná dle původních budov a částečně jsou využity původní prostory. Rezidenční část je vystavěná celá nově, jedná se o klasické domy s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Dva z nich mají dvě nadzemní podlaží, jeden má tři nadzemní podlaží. Byty jsou vybaveny standardním dispozičním řešením, kdy dominantním prvkem je obytný prostor s kuchyňským koutem a propojením s venkovní terasou, dle velikosti domu se odvíjí celkový počet ložnic. Rezidence A a B pak nabízí i vlastní garáž, rezidence C má venkovní parkovací stání. Výšková regulace je odvozená od okolní zástavby a zástavby v rámci areálu, aby vše působilo kompaktně a do charakteru okolní zástavby se začlenilo v co nejlepší možné míře. Pivovar s hotelem jsou provozně i funkčně velmi provázány. Mají společný vjezd a parkování, vstupů do objektu je hned několik. Návštěvníci, kteří pojedou na prohlídku pivovaru a na ochutnávky se do prostoru pohodlně dostanou z přilehlého parčíku, kde jim zastaví autobus nebo zaparkují v blízkosti areálu. Ubytovaní hosté pak pro pohyb mezi hotelem a hostincem využijí vnitroblok a komunikace v rámci domů. V objektu samotného pivovaru je situován hostinec s výčepem, velká kuchyně a zázemí pro zaměstnance a návštěvníky. Najdeme zde i recepci hotelu. Ve druhém patře je velký multifunkční sál, který nabízí variabilní uspořádání sezení i s odděleným salónkem. Je tedy ideálním místem pro konání svateb, oslav či konferencí, které se dá jednoduše spojit i s přespáním. V rámci této budovy se nachází i soukromá část majitele, která čítá kanceláře a soukromý byt s pracovnou. Hotel pak nabízí celkem 16 klasických pokojů a 4 nadstandardní apartmány, které jsou ideální například pro novomanžele a pro jejich rodinu. Variantně se dají pokoje upravit i pro bezbariérové použití. Možnost ubytování mohou uvítat i návštěvníci, kteří přiletí na krátkou dobu do Prahy a hledají příjemné prostředí v blízkosti letiště, které je zde obohaceno o gastronomický i degustační zážitek.

Celkově se držíme charakteru původního pivovaru, kdy budovy a stěny kolem hranice vymezují specifické vnitřní prostory a prostředí. V našem případě se jedná o vnitřní nádvoří v části pivovaru, sloužící zároveň jako komunikační plocha pro zásobování provozů surovinami i jako dějiště kulturních akcí pořádaných pivovarem v budoucnu. Dalším specifickým prostorem je venkovní zahrádka restaurace a výčepu, která je umístěna při hranici pozemku v přímé návaznosti na potok. Sama zahrádka v sobě nese vícero charakterů – prostor pro grilování, část s herními prvky a houpačkou určenými pro děti a pak tři plochy s venkovním sezením, každá v jiné výškové úrovni. Díky členění je prostor ideálním místem pro konání různých oslav a setkání, kdy je možné kombinovat i více akcí dohromady, v závislosti na počtu účastníků a ročním období. Venkovní zahrádka je obsluhována primárně barovým okénkem, které přímo sousední s kuchyní a obsahuje i vlastní výčep. Třetím společným prostorem, který má setkávací charakter, je polosoukromé náměstíčko mezi zahrádkami rezidencí. V tomto prostoru je umístěno sezení, vodní prvek a prostor na grilování. Jeho primárním účelem je vytvoření příjemného místa, kde se budou sousedé scházet a utužovat společné vztahy. Tento prostor je také místem, kam se rodiče nemusí bát pustit své děti a budou nad nimi mít neustále dohled.

Z architektonického a estetického hlediska vycházíme z původního vzhledu pivovaru, respektujeme jeho zdobnost, dekorativní prvky a celkový charakter. V nových objektech pracujeme s návazností jednotlivých profilací, aby byl areál sjednocen, vnášíme do něj však i další prvky, které celkový dojem posunou ještě o úroveň dále. Na hlavní budově pivovaru je zachován tvar a velikost oken, v navazujících objektech je tento rastr doplněn o industriální pojetí exteriéru i interiéru. Jsou zde použity pohledové cihly, ocel, kámen, dřevo a omítka se štukovými detaily. Snažíme se o zachování vzdušnosti a celkově k tomuto krásnému projektu přistupujeme s respektem a pokorou.

Bohužel tento projekt skončil ve fázi Studie a jeho vlastník se rozhodl pozemek prodat a věnovat se jiným aktivitám.

AUTOŘI:

Ing. arch. BcA. Kristýna Šimoník
Ing. arch. Zdeněk Šimoník, Ph.D.

další projekty
Zobrazit další projekty